Fysioterapeutmottagningen Funktion & Prestation

Mottagningen innehar ett samverkansavtal med Region Västerbotten, vilket innebär:

 • Ingen remiss krävs
 • Du betalar 200 kr
 • Avgiftsfritt för barn och ungdomar till det år du fyller 20 år samt för äldre över 85 år
 • Högkostnadskort gäller
 • Betalning sker i samband med besöket via kortbetalning

Vill du boka tid för undersökning eller behandling kan du ringa, sms:a eller skicka e-post och lämna ett meddelande med ditt namn och telefonnummer  till 070 22 80 813 eller FysioFunktion@gmail.com.

Jag som jobbar här heter Daniel Sjölander, utexaminerad sjukgymnast 2007 i Luleå.  Har en bred klinisk erfarenhet då jag tidigare jobbat som sjukgymnast på kommunen, primärvården och sjukhus. Jag har specialkompetens  inom skador och sjukdomar i rörelsesystemet. Om du har långvarig eller nytillkommen smärta, besväras av yrsel eller balansproblem så är du välkommen att höra av dig till mig.

Utbildning

 • Sjukgymnastexamen
 • Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv
 • Geriatrisk akutsjukvård
 • Ortopedisk medicin
 • OMT steg 1 övre
 • OMT steg 1 nedre
 • Axelina grundkurs och fördjupning
 • Fysioterapi vid yrsel och balansrubbningar

På mottagningen tar jag emot dig som har smärta och besvär i rörelseapparaten (dvs. skelett, leder, muskler och nerver), vid vardags- och/eller jobbsituationer samt idrotts- och motionsaktiviteter.

Då du kommer till mig tar jag först en utförlig historik kopplat till dig och dina besvär. Sedan gör jag en undersökning för att tillsammans med dig kunna planera en så specifik åtgärdsplan som möjligt. Beroende på dina besvär, undersökningsfynd och förutsättningar anpassas din behandling/rehabilitering för att vara så effektiv som möjligt för att uppnå dina mål med besöket.

I anslutning till mottagningen har jag tillgång till ett fullt utrustat gym för behandling/rehabilitering. Jag utför också undersökningar av till exempel rörelse- och belastningsmönster vid gång, löpning eller lyft.