Om mig

Jag heter Lars Berglund, bosatt i Umeå och härifrån driver jag mitt företag Lars Berglund Fysioterapi AB samt Fysioterapeutmottagningen Funktion och Prestation.

Genom mitt eget idrottande har jag utvecklat ett stort intresse för hur kroppen fungerar och hur man med hjälp av rörelse och fysisk aktivitet kan bli av med smärta, öka funktion i vardagen samt förbättra sin prestation. Detta var också anledningen till att jag 2006 började studera sjukgymnastik/fysioterapi och fortsatte specialisera mig inom  områden som berör smärta och besvär i rörelseapparaten ända tills jag 2016 tog min doktorsexamen i fysioterapi.

Mitt CV innefattar följande examina:

Grundutbildning sjukgymnast, 180 hp, kandidatexamen 2009

Masterutbildning sjukgymnastik, 120 hp, masterexamen 2011

Masterutbildning sjukgymnastik inriktning ortopedisk manuell terapi, 120 hp, masterexamen 2016

Forskarutbildning inom fysioterapi, 240 hp, doktorsexamen 2016

Ortopedisk manuell terapi (OMT steg 3), examen 2016

Arbetslivserfarenhet

Jag har arbetat kliniskt inom primärvård på hälsocentral både i Boden och i Umeå. De senaste åren har jag varit anställd på Umeå universitet som universitetslektor för att undervisa på fysioterapeutprogrammet inom området smärta och besvär i rörelseapparaten med fokus på undersökning och behandling. Utöver min undervisning har jag även bedrivit forskning inom samma områden men med störst fokus kring ländryggsbesvär samt idrottsskador i styrkelyft.

Vetenskapliga samt populärvetenskapliga publikationer:

Min doktorsavhandling - Deadlift training for patients with mechanical low back pain - Umeå universitet 2016

Injuries among weightlifters and powerlifters: a systematic review. - British Journal of Sports Medicine 2017

Översikt - Styrketräning som behandling vid långvariga ländryggsbesvär - Fysioterapi nr. 4 2017

Studie om skador hos styrkelyftare i Sverige - Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2018