Fysioterapeutmottagning

Fysioterapeutmottagningen Funktion och Prestation – Badmintonstadion, Bruksvägen 13, 906 21 Umeå.

Vill du boka tid för undersökning eller behandling kan du ringa, sms:a eller skicka e-post och lämna ett meddelande med ditt namn och telefonnummer  till 070 22 80 813 eller LBfysioterapi@gmail.com.

Mottagningen innehar ett samverkansavtal med Västerbottens läns landsting vilket innebär:

  • Ingen remiss krävs
  • Du betalar 200 kr
  • Avgiftsfritt för barn och ungdomar till det år du fyller 20 år samt för äldre över 85 år
  • Högkostnadskort gäller
  • Uteblivet besök debiteras 200 kr, faktureringsavgift 50 kr tillkommer.
  • Betalning sker i samband med besöket via kortbetalning

På min mottagning tar jag emot dig som har smärta och besvär i rörelseapparaten (dvs. skelett, leder, muskler och nerver), vid vardags-och/eller jobbsituationer samt idrotts- och motionsaktiviteter.

Då du kommer till mig tar jag först en utförlig historik kopplat till dig och dina besvär. Sedan gör jag en undersökning för att tillsammans med dig kunna planera en så specifik åtgärdsplan som möjligt. Beroende på dina besvär, undersökningsfynd och förutsättningar anpassas din behandling/rehabilitering för att vara så effektiv som möjligt för att uppnå dina mål med besöket.

I anslutning till min mottagning har jag tillgång till ett fullt utrustat gym för behandling/rehabilitering. Jag utför också undersökningar av till exempel rörelse- och belastningsmönster vid gång, löpning eller lyft.

Som fysioterapeut är jag specialiserad inom områden som handlar om smärta och besvär i rörelseapparaten. Jag har klinisk erfarenhet från arbete på hälsocentral, dessutom från forskning inom samma områden. Särskilt stort intresse, erfarenhet och kunskap har jag inom områdena ländryggsbesvär, idrottsskador och styrketräning i olika sammanhang. Dels har jag ägnat en stor del av min karriär åt forskning och studier för att driva kunskapen framåt, dels för att jag har lång praktisk erfarenhet genom min styrkelyftskarriär.