Kurser

Evidensbaserat styrkelyft - 2 dagar

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur man individanpassar utförande och instruktioner av styrkelyftsmomenten, dvs. knäböj, bänkpress och marklyft, för maximal prestation. Kursmomenten centreras kring träning av knäböj, bänkpress och marklyft samt teoretiska och praktiska moment kopplade till funktionell anatomi, biomekanik och rörelsekontroll. Ett genomgående fokus på aktuell evidens samt beprövad erfarenhet tillämpas i samtliga moment.

Kursinnehåll

  • Utförande och Teknikinstruktion – Hur knäböj, bänkpress och marklyft går till samt hur man kan analysera och korrigera utförandet med fokus på de allra vanligaste teknikproblemen.
  • Funktionell anatomi, Biomekanik och Rörelsekontroll – Varför alla inte kan lyfta likadant och hur olika utföranden förändrar belastningen på kroppen. Vi avhandlar hur hållning, rörlighet, antropometri, koordination och timing av rörelser påverkar individens lyftteknik.
  • Skador och smärta vid styrketräning – Vi går igenom förekomst och orsaker till skador och smärta i samband med styrketräning samt vad man kan göra för att förebygga besvär.

Målgrupp

Personer som arbetar med/har erfarenhet av styrketräning med etablerade kunskaper i anatomi, exempelvis tränare samt vård-/rehabiliteringspersonal, som vill lära sig mera om styrkelyft och analys av lyftteknik.